เครื่องมือ และ สำค้ากลางแจ้ง


ตะกร้า
กล่องเก็บเอนกประสงค์
บันได
เก้าอี้
ลิ้นชัก
PN836
Color : ORANGE
BIG BASKET
Packing 12.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 43.8X59.7X69.2 cm. 
1X20' 1,920 PCS
Dim. 42 x 58 x 22 cm.
Color
Information
BIG BASKET
Packing 12.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 43.8X59.7X69.2 cm. 
1X20' 1,920 PCS
Dim. 42 x 58 x 22 cm.
Total Views : 3486723