เครื่องมือ และ สำค้ากลางแจ้ง


ตะกร้า
กล่องเก็บเอนกประสงค์
บันได
เก้าอี้
ลิ้นชัก
PN874/1
Color : pink
BASKET WITH HANDLE
Packing 12.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 33.0X44.5X38.7 cm. 
1X20' 6,120 PCS
Dim. 21 x 31 x 16 cm.
Color
Information
BASKET WITH HANDLE
Packing 12.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 33.0X44.5X38.7 cm. 
1X20' 6,120 PCS
Dim. 21 x 31 x 16 cm.
Total Views : 3486817