เครื่องมือ และ สำค้ากลางแจ้ง


ตะกร้า
กล่องเก็บเอนกประสงค์
บันได
เก้าอี้
ลิ้นชัก
PN8037L/3H-P3
Color : WHITE
PN8037L/3H-P3
CORNER SHELF 3 LEVEL
Dim. 27x39x62 cm.
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 55.0X66.5X54.5 cm. 
1X20' 1,740 SET
Color
Information
PN8037L/3H-P3
CORNER SHELF 3 LEVEL
Dim. 27x39x62 cm.
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 55.0X66.5X54.5 cm. 
1X20' 1,740 SET
Total Views : 5828200