เครื่องมือ และ สำค้ากลางแจ้ง


ตะกร้า
กล่องเก็บเอนกประสงค์
บันได
เก้าอี้
ลิ้นชัก
PN8037L/4H-P3
Color : WHITE
PN8037L/4H-P3
CORNER SHELF 4 LEVEL
Dim. 37x39x68 cm.
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 55.0X66.5X68.0 cm. 
1X20' 1,392 SET
Color
Information
PN8037L/4H-P3
CORNER SHELF 4 LEVEL
Dim. 37x39x68 cm.
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 55.0X66.5X68.0 cm. 
1X20' 1,392 SET
Total Views : 5828053