กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3246-8LC/P3
Color : CLEAR
PN3246-8LC/P3
AIR TIGHT FOOD CONTAINER 3 PCS/SET
CAP. 3200 ML.
CAP. 2000 ML.
CAP. 1200 ML.
Dim. 18.5x24.5x11.5 cm.
Packing 24.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 36.5X49.0X72.0 cm. 
1X20' 5,400 SET
Color
Information
PN3246-8LC/P3
AIR TIGHT FOOD CONTAINER 3 PCS/SET
CAP. 3200 ML.
CAP. 2000 ML.
CAP. 1200 ML.
Dim. 18.5x24.5x11.5 cm.
Packing 24.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 36.5X49.0X72.0 cm. 
1X20' 5,400 SET
Total Views : 5828003