กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3310/17-PS
Color : CLEAR
Size: Cap. 1880 ml.
PN3310/17-PS
AIR TIGHT CANISTER SQUEEZE&STORE
Dia. -O- 11.5x25.5 cms.
Cap. 1880 ml.
Packing 24.0 PCS/CTN
1X20' 7,848 PCS
Color
Size
Information
PN3310/17-PS
AIR TIGHT CANISTER SQUEEZE&STORE
Dia. -O- 11.5x25.5 cms.
Cap. 1880 ml.
Packing 24.0 PCS/CTN
1X20' 7,848 PCS
Total Views : 5135662