กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3304L-P3
Color : GREEN
Size: Cap. 4150 ml.
PN3304L-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 16.5x24  cm.
Cap. 4150 ml.
Packing 1.0 DOZ/CTN
1X20' 345 DOZ
 

 

Color
Size
Information
PN3304L-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 16.5x24  cm.
Cap. 4150 ml.
Packing 1.0 DOZ/CTN
1X20' 345 DOZ
 

 

Total Views : 5137885