กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3205/17-PS
Color : ORANGE
Size: Cap. 320 ml.
PN3205/17-PS
ROUND AIRTIGHT CANISTER SQUEEZE&STORE
Dia. -O- 9x10 cm.
Cap. 320 ml.
Packing 36.0 PCS/CTN
1X20' 27,720 PCS
Color
Size
Information
PN3205/17-PS
ROUND AIRTIGHT CANISTER SQUEEZE&STORE
Dia. -O- 9x10 cm.
Cap. 320 ml.
Packing 36.0 PCS/CTN
1X20' 27,720 PCS
Total Views : 5135580