กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3242/1-PS
Color : PURPLE
Size: Product set
PN3242/1-PS
CANISTER 3 PCS/SET
Dim. 14x25x7.5 cm
Capacity. 1700 ml  1 pc
Capacity   500 ml   2 pc
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 9,000 SET
Color
Size
Information
PN3242/1-PS
CANISTER 3 PCS/SET
Dim. 14x25x7.5 cm
Capacity. 1700 ml  1 pc
Capacity   500 ml   2 pc
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 9,000 SET
Total Views : 2396322