กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3297/5-PS
Color : pink
Size: Cap. 550 ml.
PN3297/5-PS
SQUARE CANISTER
Dim. 11x11x9 cm.
Cap. 550 ml.
Packing 48.0 PCS/CTN
1X20' 22,704 PCS
Color
Size
Information
PN3297/5-PS
SQUARE CANISTER
Dim. 11x11x9 cm.
Cap. 550 ml.
Packing 48.0 PCS/CTN
1X20' 22,704 PCS
Total Views : 5135653