กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PNRMM317X3-P10
Color : pink
Size: Dim. 12x13x6 cm.
PNRMM317X3-P10
MINI CANISTER SET 3 PCS/SET
Dim. 12X13X6 cm. 
Packing 4.0 D-P/CTN
1X20' 2,104 D-P
Color
Size
Information
PNRMM317X3-P10
MINI CANISTER SET 3 PCS/SET
Dim. 12X13X6 cm. 
Packing 4.0 D-P/CTN
1X20' 2,104 D-P
Total Views : 5895319