กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3301-P3
Color : Blue
Size: Cap. 600 ml.
PN3301-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 11x9 cm.
Cap. 600 ml.
Packing 4.0 DOZ/CTN
1X20' 1,912 DOZ
Color
Size
Information
PN3301-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 11x9 cm.
Cap. 600 ml.
Packing 4.0 DOZ/CTN
1X20' 1,912 DOZ
Total Views : 5135607