กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3302-P3
Color : Blue
Size: Cap. 1200 ml.
PN3302-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 12.5x12 cm.
Cap. 1200 ml.
Packing 3.0 DOZ/CTN
1X20' 1,065 DOZ
 
Color
Size
Information
PN3302-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 12.5x12 cm.
Cap. 1200 ml.
Packing 3.0 DOZ/CTN
1X20' 1,065 DOZ
 
Total Views : 5137815