กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3303-P3
Color : Blue
Size: Cap. 2000
PN3303-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 15x15  cm.
Cap. 2000 ml.
Packing 2.0 DOZ/CTN
1X20' 676 DOZ
Color
Size
Information
PN3303-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 15x15  cm.
Cap. 2000 ml.
Packing 2.0 DOZ/CTN
1X20' 676 DOZ
Total Views : 5135591