กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3303S-P3
Color : Green
Size: Cap. 1400 ml.
PN3303S-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 15x10 cms.
Cap. 1400 ml.
Packing 4.0 DOZ/CTN
1X20' 1,020 DOZ
 
Color
Size
Information
PN3303S-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 15x10 cms.
Cap. 1400 ml.
Packing 4.0 DOZ/CTN
1X20' 1,020 DOZ
 
Total Views : 5135686