กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3301L-P3
Color : Green
Size: Cap. 980 ml.
PN3301L-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 11x13.5 cm.
Cap. 980 ml..
Packing 3.0 DOZ/CTN
1X20' 1,365 DOZ
Color
Size
Information
PN3301L-P3
AIR TIGHT CANISTER
Dia. -O- 11x13.5 cm.
Cap. 980 ml..
Packing 3.0 DOZ/CTN
1X20' 1,365 DOZ
Total Views : 5135699