กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PNQQ317/4-P10
Color : Green
Size: Dim. 12.5x12.5x6 cm.
PNQQ317/4-P10
TRANSLUCENT SQUARE BOX 4 PCS/SET
Dim. 12.5X12.5X6 cm.
Packing 4.0 D-S/CTN 
1X20' 2,172 D-S
Color
Size
Information
PNQQ317/4-P10
TRANSLUCENT SQUARE BOX 4 PCS/SET
Dim. 12.5X12.5X6 cm.
Packing 4.0 D-S/CTN 
1X20' 2,172 D-S
Total Views : 5895328