กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PNF 20-P4
Color : Assorted Colors
Size: Product set

PNF 20-P4
FOOD STORAGE CONTAINER SET
Dim. 17X31X18.5 cms.
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 2,736 SET

Color
Size
Information

PNF 20-P4
FOOD STORAGE CONTAINER SET
Dim. 17X31X18.5 cms.
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 2,736 SET

PN301S  x1  pcs  Dim.   9.5x9.5x3.5    cms.   Capacity       150      ml.
PN302S  x1  pcs  Dim.   12x12x4.5      cms.   Capacity       350      ml.
PN341    x1  pcs  Dim.   14.5x24.5x5   cms.   Capacity       1050     ml.
PN342    x2  pcs  Dim.   18X28X6        cms.   Capacity       1820     ml.
PN345    x1  pcs  Dim.   15.5X7.5        cms.   Capacity         730     ml.
PN346    x1  pcs  Dim.   19X9.5           cms.   Capacity       1430     ml.
PN331    x1  pcs  Dim.   10x12x3.5      cms.   Capacity         200     ml.
PN332    x2  pcs  Dim.   12x14x4.5      cms.   Capacity         390     ml.

 

Total Views : 4319442