กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PNF 80-P4
Color : Assorted Colors
Size: Product set
PNF 80-P4
FOOD STORAGE CONTAINER SET
Dim 28.5x35x20 cms
Cap. 0.03-3.58L
Packing 4.0 SET/CTN
1X20' 1,336 SET
Color
Size
Information
PNF 80-P4
FOOD STORAGE CONTAINER SET
Dim 28.5x35x20 cms
Cap. 0.03-3.58L
Packing 4.0 SET/CTN
1X20' 1,336 SET

PN301S   Dim.  9.5x9.5x3.5   cms.   Capacity      150      ml.
PN302S   Dim.  12x12x4.5     cms.   Capacity      350      ml.
PN303S   Dim.  14x14x6.5     cms.   Capacity      740      ml.
PN304S   Dim.  17x17x8        cms.   Capacity     1330     ml.
PN301L   Dim.   9.5x9.5x5.5  cms.   Capacity       260     ml.
PN302L   Dim.   12x12x7.5    cms.   Capacity       640     ml.
PN331     Dim.   10x12x3.5     cms.   Capacity       200     ml.
PN332     Dim.   12x14x4.5     cms.   Capacity       390     ml.
PN342     Dim.   18X28X6       cms.   Capacity     1820     ml.

Total Views : 4342921