กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3404/6C-P3
Color : GREEN-BRIGHT
PN3404/6C-P3
PICNIC SET
Dim. 20X28X15.5 cm. 
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 2,928 SET
Color
Information
PN3404/6C-P3
PICNIC SET
Dim. 20X28X15.5 cm. 
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 2,928 SET
Total Views : 10158358