กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3245-9LC/P3
Color : CLEAR
PN3245-9LC/P3
AIR TIGHT FOOD CONTAINER 5 PCS/SET
Dim. 21.5x29x13 cm.
Cap.    400 ml.
Cap.  1200 ml.
Cap.  2000 ml.
Cap.  3200 ml.
Cap.  5500 ml.
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 43.0X57.5X34.0 cm. 
1X20' 4,128 SET
Color
Information
PN3245-9LC/P3
AIR TIGHT FOOD CONTAINER 5 PCS/SET
Dim. 21.5x29x13 cm.
Cap.    400 ml.
Cap.  1200 ml.
Cap.  2000 ml.
Cap.  3200 ml.
Cap.  5500 ml.
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 43.0X57.5X34.0 cm. 
1X20' 4,128 SET
Total Views : 10158312