กระติก


กระติกเก็บอาหาร
เหยือกและกระติกน้ำแข็ง
PN569UT
Color : GREEN
URETHANE FOAM COOLER BOX CAP. 20 LT.
Packing 4.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 47.6X67.3X59.7 cm. 
1X20' 604 PCS
Dim. 32 x 46 x 28.5 cm.
CAP. 20 L.
Color
Information
URETHANE FOAM COOLER BOX CAP. 20 LT.
Packing 4.0 PCS/CTN
Ctn.Dim. 47.6X67.3X59.7 cm. 
1X20' 604 PCS
Dim. 32 x 46 x 28.5 cm.
CAP. 20 L.
Total Views : 7568006