เครื่องมือ และ สำค้ากลางแจ้ง


ตะกร้า
กล่องรองเท้า
กล่องเก็บเอนกประสงค์
บันได
เก้าอี้
ลิ้นชัก
PN8018/3-P3
Color : ORANGE
STORAGE SHELF 3 LEVEL
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 58.4X76.2X54.0 cm. 
1X20' 1,440 SET
Dim. 28 x 37 x 49.5 cm.
Color
Information
STORAGE SHELF 3 LEVEL
Packing 12.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 58.4X76.2X54.0 cm. 
1X20' 1,440 SET
Dim. 28 x 37 x 49.5 cm.
Total Views : 7568416