เครื่องมือ และ สำค้ากลางแจ้ง


ตะกร้า
กล่องรองเท้า
กล่องเก็บเอนกประสงค์
บันได
เก้าอี้
ลิ้นชัก
PN8019L/4
Color : ORANGE
STORAGE SHELF 4 LEVEL
Packing 6.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 52.7X78.1X71.1 cm. 
1X20' 594 SET
Dim. 38 x 50.5 x 91 cm.
Color
Information
STORAGE SHELF 4 LEVEL
Packing 6.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 52.7X78.1X71.1 cm. 
1X20' 594 SET
Dim. 38 x 50.5 x 91 cm.
Total Views : 7568384