กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3243/4-PS
Color : PURPLE
Size: Product set
PN3243/4-PS
CANISTER 4 PCS/SET
Dim. 14x25x15.5 cm.
Capacity. 4000 ml 1 pc.
Capacity. 1300 ml 1 pc.
Capacity.   500 ml 2 pc.
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 4,716 SET
Color
Size
Information
PN3243/4-PS
CANISTER 4 PCS/SET
Dim. 14x25x15.5 cm.
Capacity. 4000 ml 1 pc.
Capacity. 1300 ml 1 pc.
Capacity.   500 ml 2 pc.
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 4,716 SET
Total Views : 9907051