กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN3259/2-P3
Color : Assorted Colors
PN3259/2-P3
LUNCH BOX SET SPOON & FORK
Dim. 12.5x17.5x5 cm.
Packing 48.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 36.5X50.0X33.5 cm. 
1X20' 22,752 SET
Color
Information
PN3259/2-P3
LUNCH BOX SET SPOON & FORK
Dim. 12.5x17.5x5 cm.
Packing 48.0 SET/CTN
Ctn.Dim. 36.5X50.0X33.5 cm. 
1X20' 22,752 SET
Total Views : 10158080