กล่องเก็บอาหาร


กล่องเก็บอาหาร
Food Container Set
กล่องเก็บอาหาร
ชุดเก็บขนาดเล็ก
สูญญากาศ
กระบอก
กระบอกสูญญากาศ
PN/SET 24/1-P3
Color : Assorted Colors
Size: Product set
PN/SET 24/1-P3
CANISTER 24 PCS/SET
Dim. 14.5x24.5x9.5 cms
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 3,192 SET
Color
Size
Information
PN/SET 24/1-P3
CANISTER 24 PCS/SET
Dim. 14.5x24.5x9.5 cms
Packing 12.0 SET/CTN
1X20' 3,192 SET
PN341L  x1 pc    Dim. 14.5x24.5x9.5 cms. Capacity 2,400 ml.
PN341    x1 pc    Dim. 14.5x24.5x5 cms.   Capacity 1,050 ml.
PN303S  x2 pc    Dim. 14x14x6.5 cms.      Capacity 740 ml.
PN303L  x1 pc    Dim. 14x14x9 cms.         Capacity 1,000 ml.
PN302S  x2 pcs  Dim. 12x12x4.5 cms.      Capacity 350 ml.
PN302L  x2 pc    Dim. 12x12x7.5 cms.      Capacity 640 ml.
PN301L  x3 pc    Dim. 9.5x9.5x5.5 cms.     Capacity 260 ml.
Total Views : 10158046